آموزش کشیدن گل در طرح ترنج
آموزش ریزه زدن پنج پر
آموزش سوزن زدن ختایی
آموزش کشیدن برگ در ختایی
آموزش کشیدن ختایی
آموزش کشیدن گل در ترنج ساعت
آموزش کشیدن اسلیمی در ساعت
نمایش فیلم

ISFAHAN IN IRAN


info@isfahanmina.com
+98 913 413 2821

جهت سفارش تماس بگیرید :


+98 913 413 2821
info@isfahanmina.com

© All Right Reserved By IsfahanMina - 2014